W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zasady przetwarzania danych w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze

XML

Treść

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO): 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowe jest Muzeum Przyrodnicze, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplicka 11A. 

Inspektor ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną kontaktową mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Marcin Wylegała, adres e-mail: bhpasekuracja@o2.pl

Cele przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania powierzonych nam zadań i misji, w szczególności:
  • prowadzenia edukacji dla wszystkich grup wiekowych, 
  • organizacji imprez i wydarzeń dla mieszkańców miasta i przebywających w nim turystów, 
  • oraz dokumentowania życia kulturalnego i społecznego mieszkańców Jeleniej Góry. 
Czas przechowywania danych
Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia zorganizowanych przez nas zajęć lub do wygaśnięcia obowiązków przechowywania zgromadzonych danych wynikających z przepisów prawa.
Dokumentacja fotograficzna i filmowa przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących archiwów. 

Inni odbiorcy danych
Powierzone nam przez Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane.
Państwa wizerunek (fotografie, filmy) zarejestrowane podczas organizowanych przez nas wydarzeń mogą zostać udostępnione na portalach i w mediach społecznościowych. Mogą zostać również włączone do zasobów archiwalnych Muzeum Przyrodniczego. Co ważne, jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na ich udostępnienie, prosimy o poinformowanie nas o tym. Podczas każdego z wydarzeń dyżurować będzie osoba, która przyjmie Państwa zgłoszenie.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Profilowanie

Państwa dane nie będą również podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). 

Prawa osób powierzających nam dane

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć swoją decyzję. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych obowiązuje od chwili zgłoszenia i nie ma wpływu na wcześniejsze działania oraz na obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji sprawujących kontrolę i nadzór nad Muzeum Przyrodniczym.
Organizując wystawy, giełdy, konkursy, prelekcje i koncerty posługujemy się prawem do domniemania zgody na przetwarzanie danych (w szczególności Państwa wizerunku). Oznacza to, że  biorąc udział w wydarzeniach niebiletowanych akceptujecie Państwo obowiązujące w Muzeum Przyrodniczym zasady przetwarzania danych.
Przysługuje Państwu również prawo do przeniesienia powierzonych nam danych osobowych. Dane zostaną przygotowane i przekazane w ogólnie dostępnym formacie pliku lub w postaci wydruku.
Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. W przypadku, gdy dopatrzą się Państwo naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Kontakt
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych wyjaśnień lub macie pytania dotyczące zasad przetwarzania danych w Muzeum Przyrodniczym prosimy o kontakt mailowy: bhpasekuracja@o2.pl